Akhiraj vượt ngục trả thù, Nimboli gặp nạn - Cô dâu 8 tuổi phần 11 Open element in lightbox